Praktijk voor Coaching, Therapie en Spirituele Levensoriëntatie

 

ZinKompas en Vergoedingen                                   

 

Zorgverzekeringen                                                                                                                                    

Als jouw zorgverzekering niet voorziet in vergoedingen voor mijn aanbod van hulpverlening, ontvang je tóch een vergoeding op de vermelde tarieven per consult. Mijn werkwijze is omwille van methodiek en kwaliteit gebaat bij een duur van anderhalf uur per consult waarvan slechts het eerste uur wordt bekostigd. Per consult levert jou dat de onderstaande vergoedingen op:

Tarieven:                                                                                      

Minvermogenden:                               Consult kosten naar draagkracht

Modaal: 70 Euro per uur                       Vergoeding per consult 35 Euro

Bovenmodaal: 90 Euro per uur *         Vergoeding per consult 45 Euro

Bovenmodaal plús: 120 Euro per uur *   Vergoeding p / cons. 60 Euro

Voorbehoud *:  tenzij belasting aftrekbaar ivm eigen bedrijf

 

Beroepscode en Algemene Voorwaarden

Consulten beslaan gemiddeld anderhalf uur en worden contant afgerekend

Op de inhoud van de consulten rust om redenen van het beroepsgeheim een informatieverbod voor derden, tenzij in voorkomende gevallen schriftelijk anders overeengekomen.

Afspraken welke niet minimaal twee dagen van tevoren zijn geannuleerd, worden tegen de helft van het  tarief in rekening gebracht.

Na afronding dan wel voortijdige beëindiging van de therapeutische procesgang, ontvangt de cliënt een "reeds voldaan" nota met een overzicht van de consultdata.