Praktijk voor Coaching, Therapie en Spirituele Levensoriëntatie

 

Mijn kijk op hulpverlening...

staat niet los van hoe ik onze samenleving zie funktioneren en wat dat voor veel mensen betekent. Vooropgesteld; ik vind dat we in een vreselijk boeiende tijd leven. Onze westerse samenleving biedt in principe ongelofelijk veel mooie kansen om je als mens goed te ontwikkelen. In principe.., niet per definitie. Want je moet wel méé kunnen marcheren...

Ontzield raken ?

Niet iedereen kan dat zo vanzelf; tijdelijk niet of soms ook helemaal niet meer. Achterop raken, het geloof in je zelf verliezen, inspiratie missen.., het heeft veel weg van een stil proces van ontzieling. Dat wil zeggen, als een persoonlijk verlies van innerlijke samenhang, betekenis en inhoud. In relaties, in het werk, in onze manier van communiceren en consumeren, in ons voorbijgaan aan de natuur en de schepping. Ontzieling vooral als de verbinding kwijt raken met wie je werkelijk bent en wilt zijn. Op tal van levensgebieden voelen velen zich meer opgejaagd dan persoonlijk vervuld en bezield...

Psycho-Therapeutische zielzorg ?!

Het moet goedkoop en snel van de zorgverzekeraar en de politiek; dus veel diagnose-behandelcombinaties passen zich daarop aan middels protocollen en behandeltechnieken om je weer vlug op de voorgeschreven marsroute te helpen. Dieper gelegen behoeften, kwaliteiten en krachtbronnen komen veelal niet aan bod. Zowel in de reguliere als in de zogenoemde alternatieve hulpverlening bestaat er nog maar heel weinig kennis en kunde met betrekking tot authentieke en fundamentele zielzorg.

Met hart en ziel je zelf zijn !!!

Daarom ben ik therapeutisch zielzorger; dat is dus minstens twee in één. Ik zoek jouw diepten of eigenlijk, jouw zielsbevinden. En altijd in samenhang met jouw levensverhaal, jouw plaats in het leven en in de voor jou geldende, concrete omstandigheden. Want jouw hulpvraag houdt ook verband met de kleinere en grotere samenhangen waarvan jij deel uitmaakt. Zonder zicht op die samenhangen, kun je jezelf niet zien; wórdt je vaak ook niet gezien. Ik ben een onderlegd en ervaren zintherapeut ofwel levenscoach waardoor ik je kan helpen jezélf te helpen; jezelf te veranderen en weer ín te passen binnen je zelf ! Met hart en ziel !