Praktijk voor Coaching, Therapie en Spirituele Levensoriëntatie

 

 

Werkwijze Algemeen

Werken op een dieper niveau...

Mijn werkwijze wordt in doorslaggevende mate bepaald door een psycho-analytische benadering van jouw hulpvraag. Doordrongen van het gegeven dat onze menselijke moeiten veelal een weerspiegeling zijn van wat er op een dieper niveau onbewust in ons leeft, zal ik doorgaans – zij het niet altijd – ruim aandacht geven aan jouw levensverhaal.

Onder de button: “Methodieken” ( hiernaast ) kun je lezen van welke ondersteunende instrumenten ik gebruik kan maken. Een psycho-analytische benadering van jouw thema's en vragen leidt ertoe, dat je op een volstrekt nieuwe manier de onderliggende samenhangen ontdekt met betrekking tot jouw probleem ervaring. Je verkrijgt daarmee een inzicht gevend bewustzijn omtrent jouw eigenlijke hulpvraag. Mijn therapeutisch aanbod kan vervolgens effectiever worden afgestemd op jouw behoeften.

De winst van psycho-analyse...

Het onderscheid met veel andere vormen van hulpverlening is, dat je in mijn praktijk werkt aan een diepgaand zelfverstaan; zowel tegen de achtergrond van jouw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis alsook met betrekking tot jouw hulpvraag. Van daaruit ontwikkel je niet alleen verrassende inzichten met betrekking tot jouw onbewuste motieven maar tevens nieuwe vaardigheden. Dit met concrete gevolgen voor jouw omgang met de aanvankelijke probleemstelling. De winst die je met psycho-analyse boekt, is dat jouw probleemoplossend vermogen wordt gedragen door een dieper verankerd bewustzijn omtrent jou zelf èn jouw gerichtheid op verdere zelfontwikkeling.

Erg boeiend en motiverend...

Ik ontvang je in een prettige, informele werk- en leefomgeving; een bijzonderheid welke als erg drempelverlagend wordt ervaren; alsof je bij een vertrouwde relatie thuis bent.

Als je meer zou willen weten over wat ik voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op en maak een afspraak ter kennismaking. Telefoon: 06. 214 423 33De

deDe afbeelding is eenggdd