Praktijk voor Coaching, Therapie en Spirituele Levensoriëntatie

 

 

Methodieken

Psycho-educatie en bewustzijnsontwikkeling 

Gespreksvoering en aanbeveling van passende literatuur

Zelfwerkzaamheid: gespreksverslagen, dagboeknotities, dromen en dergelijke

Bewustmaking van verbale en non-verbale communicatie

Fysiek-emotionele communicatie ( dans en lichaamstaal middels deelname aan biodanza ) 

Bewustwording van onbewuste zelf-communicatie 

Droomwerk ( reflectie op jouw onbewuste zelf-communicatie )

Tarot en/of Runen ( raadpleging van het intuïtieve zelf )

Tekenen, boetseren, schilderen, dichten, korte verhalen schrijven, collages maken ( amplificatie van onbewuste boodschappen )

Kunst-oriëntatie ( identificatie met afbeeldingen, voorwerpen etc. )

Litera-drama ( zelfherkenning in mythologie, sprookjes en verhalen ) 

Blokkade gerichte klachtbehandeling 

Peter Hess Klankschaalmassage therapie

en/of hypno-therapie 

Procesverankering middels rituelen 

Loslaten van ballast en beperkingen enerzijds, verbinden met positieve inhouden en perspectieven anderzijds

Symboliseren op cognitief, emotioneel, spiritueel en fysiek niveau. 

Psycho-spirituele vaardigheden en zelfverzorging. 

Meditatie oefeningen, concentratie en visualisatie training. Ontwikkeling eigen krachtbronnen van inspiratie middels praktische vormgeving van bijvoorbeeld een persoonlijke aandachtsstructuur voor spirituele groei en zelfontplooiing.

 

Gerelateerd aan jouw hulpvraag, kan ik in overleg met jou gebruik maken van meerdere van de bovenvermelde methodieken.

 

Inspiratiebronnen

Gedachtegoed Carl Jung: Analytische Psychologie

Teilhard de Chardin: Het Verschijnsel Mens / Kosmogenese

John O' Donohue: Natuur Filosofische Spiritualiteit

Thomas Moore: Neo-Platoonse Zielzorg

Tjeu van de Berk: Mystagogie / Symboliserend Bewustzijn

Aldert Stikker: Samenhang Micro- Meso- Macro- en Metawereld;

                         de mens als subject van de evolutie

Jean Jensen en Ingeborg Bosch: Past Reality Integration

Martin Apello: Socratisch motiveren

Anodea Judith: Chakrapsychologie

E. Berne / C. Steiner: Transaktionele Analyse

A. Ellis / G. Jacobs: Rationeel-Emotieve Therapie ( RET )

 

Verder een eclectisch gebruik van aanvullende, professioneel relevante zienswijzen in de cultuur-filosofische, natuur-religieuze, psychologische en spirituele literatuur.