Praktijk voor Coaching, Therapie en Spirituele Levensoriëntatie

 

 

Grondslag èn Hartslag van ZinKompas

Openheid

Als hulpverlener vind ik dat je mag weten vanuit welke grond- en hartslag ik naar het leven en dus ook naar jou kijk. De kennis en vaardigheden die ik beroepshalve vertegenwoordig, staan niet los van mijn eigen spirituele levensoriëntatie en bezieling. Ik vind  het gewoon fijn als jij ervaart dat mijn professionaliteit hart en bezieling heeft...

Professioneel

Professioneel ligt aan mijn aanbod van hulp en begeleiding het levenswerk van de Zwitserse psychiater Carl Jung ten grondslag. Al dertig jaar ben ik vertrouwd met de door hem geïnitieerde traditie van de Analytische Psychologie. Daarnaast blijf ik mij verdiepen in actuele, professioneel relevante zienswijzen en behandelingsmethoden in de literatuur en de praktijk. 

Spiritueel

Spiritueel ben ik gevormd door mijn studie theologie èn door mijn religiewetensxchappelijke specialisatie in eigentijdse stromingen van zingeving en spiritualiteit. Een bagage die erg goed van pas komt bij het vertolken van mijn eigen, meer natuur-filosofisch georiënteerde spiritualiteit. Ik voel mij thuis bij de universele, diepmenselijke intuïties van wat wel de “Oude Religie” wordt genoemd.

Diepe verbondenheid met de natuur en het zin-inhoudelijk duiden van de onlosmakelijke samenhang tussen jouw essentie èn die van de ons omringende werkelijkheid, maken deel uit van mijn spirituele werkwijze. Daarbij gaat het niet om de “hoogste waarheid” in  leerstellige zin, maar om waarachtigheid en heelheid in inspirerende zin.  Laat jellll