Praktijk voor Coaching, Therapie en Spirituele Levensoriëntatie

 

 

 

Iets meer over mijzelf...

Al vanaf mijn twintigste weten mensen zo ongeveer te raden in welke beroepsgroep ze mij moeten plaatsen. Steevast wordt er dan gedacht aan "iets met mensen". Maatschappelijk werk, onderwijs, hulpverlening, cultureel werk enz. Nu, ruim veertig jaar later, ben ik inmiddels ook zelf gerijpt tot ervaringsdeskundige in het leven.

Mensenmens dus...

Inmiddels ben ik tweeënzestig jaar en werk ik al weer zeventien jaar als zielzorger en hulpverlener in mijn eigen praktijk. Veel kennis en vaardigheden opgedaan; in die zin dus een flinke bagagetas met therapeutische instrumenten opgebouwd. Maar ik gebruik die toch vooral ter ondersteuning van een analytische en psycho-therapeutische manier van werken.   

Ik wil mensen graag helpen zichzelf te leren begrijpen; hen helpen om in de ruimte van hun eigen levensgevoel te gaan staan en vandaaruit te handelen. Dát maakt mij tot een klassieke zielzorger met ook nog eens professionele aandacht voor de onderliggende zingevingsvragen en behoeften. Vandaar zintherapeut en psychotherapeutisch zielzorger...

 

Arbeidsverleden, opleiding en vorming

1973 – 1980 Psychiatrie en Verstandelijk Gehandicaptenzorg / Ermelo
1981 – 1987 Jeugdhulpverlening Sticht. Timon Zeist
1987 – 1991 Diaconaal Projectleider Achterstandswijken / Utrecht
1991 – 1999 Pastor R.K. Parochie “St. Michael” / Zwolle
2000 – 2003 Docent Levensbeschouwing + Filosofie / Amersfoort
2004 – 2005 Coördin. Inloopcentr. Ex-psychiatr. Pat. / Zwolle
2000              Freelance Pastor “Practicum Arcanum” / Landelijk
2005              Therapeut en Hulpverlener “ZinKompas” / Regionaal

 

1978 – 1991 Theologie ( afstuderen: 1991 K.T.U.A. / BTh ) A'dam
1995 – 1997 Superv.: Emotion. Zelfbewustz. en Communicatie / Zwolle
2000 – 2004 NatuurFilosof.Levensoriënt. / MythoSof.Cultuur / Utrecht
2004              Module: Keltische Spiritualiteit / Kampen
2005              Psychopath. 1e lijns Geest. Werkers RIAGG / Zwolle
2010              Cursus: Klanksch. Healing C. de Kaste / Hardenberg
2010 – 2011 Supervisie Mevr. R. Homan Jungiaans Therapeut Hattem 2011              Jaar-opleiding: Peter Hess Klankmassage ( certificaat ) 2012              HBO Medische Basiskennis voor Therapeuten ( CIVAS ) 2013 - 2014 Propaedeutisch jaar Jungiaans Instituut Nijmegen.       2014 >2016 Master Religiewetenschap Radboud Universiteit